Artykuł

Koła magazynowe do urządzeń transportujących - surowce i ich odporność
Koła magazynowe do urządzeń transportujących - surowce i ich odporność

Wózki transportowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów osprzÄ™tu zakÅ‚adów przemysÅ‚owych różnych gaÅ‚Ä™zi przemysÅ‚u. Wózki magazynowe używane sÄ… we wszelkiego rodzaju pracach transportowych wykonywanych na niewielkie dystanse. Stosuje siÄ™ je tak w pracach w magazynach, jak i w procesach produkcyjnych. Ich podstawowym wyposażeniem sÄ… koÅ‚a magazynowe.

KoÅ‚a magazynowe wykonywane sÄ… z różnego rodzaju surowców, przystosowanych do warunków obecnych w miejscu pracy oraz transportowanych obciążeÅ„. Do najczęściej używanych w tym przypadku materiaÅ‚ów należą stopy żelaza, guma oraz tworzywa sztuczne – poliamid i poliuretany. Każdy z nich ze wzglÄ™du na swoje cechy odpowiedni jest do innych zastosowaÅ„.

KoÅ‚a magazynowe wykonane z żeliwa poÅ‚Ä…czonego z poliuretanem to kóÅ‚ka do wózków stosowane najczęściej do wiÄ™kszych obciążeÅ„. W przypadku tego modelu wykonuje siÄ™ na ogóÅ‚ konstrukcje spawane, uzyskujÄ…c tym samym dużo wiÄ™kszÄ… odporność na obciążenia. Trzeba jednak pamiÄ™tać o tym, że koÅ‚a magazynowe z żeliwa mniej odporne sÄ… na proces korodowania, dlatego też należy je odpowiednio chronić przed dziaÅ‚aniem wilgotnoÅ›ci oraz czynników powodujÄ…cych korozjÄ™. Zabezpiecza siÄ™ je zazwyczaj warstwÄ… lakieru, którÄ… należy regularnie odnawiać ze wzglÄ™du na jej niszczenie oraz uszkodzenia powstajÄ…ce w trakcie eksploatowania urzÄ…dzenia.

W przypadku kóÅ‚ przemysÅ‚owych z bieżnikowaniem wykonanym z tworzyw sztucznych takich jak poliuretan należy uwzglÄ™dnić warunki panujÄ…ce w miejscu pracy, dlatego że sÄ… to materiaÅ‚y nieodporne na ich niszczÄ…ce oddziaÅ‚ywanie. DziaÅ‚anie to przybiera różnÄ… postać zależnie od zwiÄ…zku chemicznego – producenci zestawów koÅ‚owych na ogóÅ‚ sÅ‚użą informacjÄ…, która pomaga stosownie dobrać koÅ‚a przemysÅ‚owe z uwzglÄ™dnieniem substancji chemicznych obecnych w miejscu pracy wózka. Dla przykÅ‚adu – koÅ‚a magazynowe wykonane z gumy nie sÄ… odporne na dziaÅ‚anie benzyny cieczy hydraulicznych, kwasu chromowego, a także ropy naftowej. KoÅ‚a magazynowe produkowane z poliamidu sÄ… podatne na dziaÅ‚anie chloru, fluoru, mieszanin kwasów czy wody królewskiej. KoÅ‚a magazynowe z poliuretanu z kolei nie powinny być stosowane w obecnoÅ›ci amoniaku, gazu spalinowego, jodyny oraz np. octanu glinu.

PamiÄ™tać należy o tym, że caÅ‚kiem inny rezultat od podawanego przez producentów mogÄ… wywoÅ‚ywać poÅ‚Ä…czenia chemikaliów. Ich efektem może być usterka zestawów koÅ‚owych, której pochodnÄ… jest najczęściej osÅ‚abienie ich odpornoÅ›ci i noÅ›noÅ›ci. Może to znacznie zmniejszać ich użytkowość, a także generować zagrożenie dla pracowników, należy zatem być wyjÄ…tkowo uwrażliwionym na tego rodzaju warunki oraz poddawać je dokÅ‚adnej analizie.

Podobne

Zakupy w perfumerii internetowej

Zapach każdemu człowiekowi towarzyszy przez całe życie, od chwili narodzin aż do momentu, w jakim ginie. Zapach można stwierdzić, że ma wiele twarzy, ...
Czytaj więcej >>

Jak chronić żołądek?

Wielu ludzi drÄ™czy zgaga, wzdÄ™cia, ból brzucha, czy brak apetytu. Powinno siÄ™ wtedy udać do specjalisty. Nie należy leczyć siÄ™ na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™. ...
Czytaj więcej >>

Komu zlecić wykonanie strony internetowej?

Podejmując się projektu strony www warszawa wypada zacząć od jej kształtu a także od umieszczenia tam wszelkich informacji na jej temat. Stronę inter...
Czytaj więcej >>