Artykuł

Polisa OC a zbycie pojazdu
Polisa OC a zbycie pojazdu

W przypadku zbycia pojazdu mechanicznego objętego umową obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, zbywający ma obowiązek powiadomić o tym zdarzeniu zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia sprzedaży. Nabywca może, również w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu, umowę taką jednak wypowiedzieć. W przypadku braku wypowiedzenia umowy, obowiązuje ona do końca okresu, na który obowiązkowa polisa OC została wystawiona. Pomimo przejścia praw i obowiązków z umowy wynikających na nabywcę pamiętać należy jednak, iż zakład ubezpieczeń będący polisy wystawcą ma prawo dokonać ponownego przeliczenia należnej składki i w przypadku mniej korzystnych warunków, jakie nabywca w tymże zakładzie by otrzymał, dodatkowo obciążyć go kwotą wynikającą z tej różnicy.

Natomiast w sytuacji gdy nabywca, nie wypowiedziawszy uprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia, zawrze nową umowę, poprzednia nie ulega automatycznemu rozwiązaniu. Jedynie złożenie wypowiedzenia w terminach w umowie określonych powoduje rozwiązanie takiej umowy. W związku z tym nabywca będzie posiadał dwa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i będzie z tego tytułu zobowiązany opłacać dwie składki.

Podobne

Czerwony ogród

Kolor w ogrodzie nadaje niesamowity charakter także jego właścicielom. Decydując się na aranżację i projekt ogrodu w konkretnym kolorze pamiętajmy o t...
Czytaj więcej >>

Klaps u dziecka

Klaps jest uważany przez rodziców za najstarszą a zarazem najskuteczniejszą metodą wychowawczą. Jest to tylko lekkie uderzenie dziecka w pupę, ...
Czytaj więcej >>

Czynniki wpływające na wybór agencji seo

Przedmiotem przedsięwzięć z zakresu reklamy w wyszukiwarkach jaką zajmuje się agencja seo warszawa jest podniesienie sławy stron www, za pomocą r&oacu...
Czytaj więcej >>