Artykuł

Polisa OC a zbycie pojazdu
Polisa OC a zbycie pojazdu

W przypadku zbycia pojazdu mechanicznego objętego umową obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, zbywający ma obowiązek powiadomić o tym zdarzeniu zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia sprzedaży. Nabywca może, również w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu, umowę taką jednak wypowiedzieć. W przypadku braku wypowiedzenia umowy, obowiązuje ona do końca okresu, na który obowiązkowa polisa OC została wystawiona. Pomimo przejścia praw i obowiązków z umowy wynikających na nabywcę pamiętać należy jednak, iż zakład ubezpieczeń będący polisy wystawcą ma prawo dokonać ponownego przeliczenia należnej składki i w przypadku mniej korzystnych warunków, jakie nabywca w tymże zakładzie by otrzymał, dodatkowo obciążyć go kwotą wynikającą z tej różnicy.

Natomiast w sytuacji gdy nabywca, nie wypowiedziawszy uprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia, zawrze nową umowę, poprzednia nie ulega automatycznemu rozwiązaniu. Jedynie złożenie wypowiedzenia w terminach w umowie określonych powoduje rozwiązanie takiej umowy. W związku z tym nabywca będzie posiadał dwa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i będzie z tego tytułu zobowiązany opłacać dwie składki.

Podobne

Przegląd marek dobrej bielizny

W swoim atelier na tyłach Notre Dame Paryżu Mr. Pearl wykonuje ręcznie misterne gorsety dla domów mody takich jak Dior i ich bogatych klientek ...
Czytaj więcej >>

Pierwszy bal

Kto z nas nie pamięta swojego pierwszego balu? Dla wielu z nas pierwszym takim balem była studniówka. Najpierw przygotowania. Szukanie odpowied...
Czytaj więcej >>

Botox dla likwidacji zmarszczek

Botox jest stosowany w zabiegach kosmetycznych do likwidacji zmarszczek i linii mimicznych. Zabiegi takie przywracają skórze gładkość, wygładza...
Czytaj więcej >>