Artykuł

Różnice pomiędzy firanami a zasłonami
Różnice pomiędzy firanami a zasłonami

SÄ… takie pytania i kwestie, które z góry sÄ… kÅ‚opotliwe, ponieważ ludziom ciężko jest je odróżnić. To dokÅ‚adnie tak jakby zapytać mężczyzn o różnice pomiÄ™dzy spódniczkÄ… i sukienkÄ…. NaprawdÄ™ jedynie maÅ‚a grupka poradzi sobie z odpowiedziÄ… na to pytanie. Okazuje siÄ™, że podobnie jest w sytuacji, gdy zapytamy kogokolwiek, już nie tylko mężczyzn, ale również kobiety o to, czy rozróżniajÄ… firany i zasÅ‚ony. Aby nie musieć teraz zbÄ™dnie gÅ‚ówkować, postaram siÄ™ pokrótce opisać różnice pomiÄ™dzy firanami a zasÅ‚onami. Przede wszystkim - przepuszczalność Å›wiatÅ‚a sÅ‚onecznego. Wiadome jest, że zasÅ‚ony przepuszczajÄ… znacznie mniej sÅ‚oÅ„ca. Dodatkowo, zasÅ‚ony sÄ… zazwyczaj dwie i mogÄ… być zdecydowanie dÅ‚uższe i ze zdecydowanie cięższych materiaÅ‚ów. Firany natomiast sÄ… cieÅ„sze, najczęściej koronkowe i peÅ‚niÄ… bardziej funkcjÄ™ dekoracyjnÄ… niż faktycznego chronienia przed sÅ‚oÅ„cem. Można je bez problemu Å‚Ä…czyć z zasÅ‚onami i roletami, gdyż nie wyglÄ…da to źle, niektórzy nawet nie wyobrażajÄ… sobie swoich okien bez rolet, firan i zasÅ‚on jednoczeÅ›nie. Wszystko zależy od gustu i na guÅ›cie wÅ‚aÅ›nie siÄ™ opiera.

Dobrym pomysÅ‚em, który daje zaskakujÄ…ce rezultaty jest poÅ‚Ä…czenie zasÅ‚on cienkich z ciężkimi, warto spróbować tej metody, jeżeli ma siÄ™ ochotÄ™ odbiec odrobinÄ™ od typowej, tradycyjnej firanki. W dzisiejszym, peÅ‚nym fasonów, krojów, i ksztaÅ‚tów Å›wiecie mody i aranżacji wnÄ™trz trudno jest okreÅ›lić dokÅ‚adne różnice pomiÄ™dzy poszczególnymi przedmiotami, ponieważ majÄ… one tendencjÄ™ do zacierania, stopniowego zanikania. ChcÄ…c udoskonalać istniejÄ…ce już rzeczy, nadajemy im cechy innych, także egzystujÄ…cych, przez co przybliżamy je do siebie zarówno wyglÄ…dem jak i zainteresowaniem. Jest to dobry argument dla panów, którzy nie radzÄ… sobie z odróżnianiem spódniczek od sukienek. Gwarantujemy , że po wytoczeniu takiego wÅ‚aÅ›nie argumentu nikt nie bÄ™dzie wiÄ™cej dociekaÅ‚ kto owe przedmioty rozróżnia, a kto nie. Dla przykÅ‚adu można zawsze podać spódniczki z wysokim stanem: wystarczy, że byÅ‚yby jeszcze kilka centymetrów wyższe ku górze to staÅ‚yby siÄ™ sukienkami.

Podobne

Drewniany taras - tak czy nie?

Ogród i taras to czÄ™sto przedÅ‚użenie naszego domu lub mieszkania, wiÄ™c powinniÅ›my zaplanować go z gÅ‚owÄ…. JeÅ›li jesteÅ›my zwolennikami naturalnyc...
Czytaj więcej >>

Wciągarka ręczna - rozwiązanie na każdą kieszeń

W wielu branżach przemysÅ‚owych i zakÅ‚adach różnego rodzaju istnieje staÅ‚a potrzeba podnoszenia oraz transportowania Å‚adunków różn...
Czytaj więcej >>

Akumulatory samochodowe

Akumulatory sÄ… toż urzÄ…dzenia bez jakich ciężko sobie wyobrazić postÄ™powanie w dużo rzeczach zarówno życia powszechnego jak również życi...
Czytaj więcej >>